Standard Bản tiêu chuẩn dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
1,9 Triệu/Tháng

Quản Lý Khách Hàng

Quản Lý Kế Toán

Quản Lý Marketing

Report

Phân Quyền

Proffessional Bản chuyên nghiệp dành cho các doanh nghiệp lớn
2,9 Triệu/Tháng

Quản Lý Khách Hàng

Quản Lý Kho

Quản Lý Kế Toán

Quản Lý Marketing

Quản Lý Nhân Sự

Report

Phân Quyền

Customize Chỉnh sửa phù hợp với nhu cầu doanh nghiệp
Liên Hệ

Quản Lý Khách Hàng (Customize)

Quản Lý Kho (Customize)

Quản Lý Kế Toán (Customize)

Quản Lý Marketing (Customize)

Quản Lý Nhân Sự (Customize)

Report (Customize)

Phân Quyền (Customize)