Quản lý nhân sự, chấm công và tiền lương

- Quản lý nhân sự , chấm công và tiền lương của nhân viên là một công việc khó khăn, đòi hỏi người quản lý phải theo dõi sát sao nhân viên đó, từ đó đưa ra các đánh giá và phương án phù hợp cho nhân viên. VTTech sẽ giúp bạn quản lý điều đó một cách dễ dàng nhờ được tích hợp trong phần mềm quản lý nha khoa & thẩm mỹ viện

Sơ Lược

  •  Với giải pháp phần mềm quản lý nhân sự - chấm công - tiền lương của VTTECH cung cấp một giải pháp quản lý tổng thể, linh hoạt, theo hướng đơn giản hóa nghiệp vụ quản lý nhân sự - chấm công - tiền lương cho tất cả các khối nhân viên.

  •  Với đầy đủ các công cụ thực hiện hầu hết các chức năng tạo lập, tổ chức, lưu trữ, khai thác, quản lý thông tin chặt chẽ giúp doanh nghiệp dễ dàng có cái nhìn khái quát để cân đối kế hoạch nguồn nhân lực của mình.

Quản lý thông tin nhân sự của nhân viên

Tạo hồ sơ nhân viên

Thông tin đầy đủ của nhân viênQuản lý thông tin của nhân viên

Các hoa hồng theo từng lần điều trị và hoa hồng khi tư vấn

Xem hoa hồng tư vấn của từng người

Đánh giá hiệu quả chốt sale

Đánh giá hiệu quả chốt sale

► Đối với quản lý nhân sự: Phần mềm chuyên nghiệp hóa công tác hoạt động và làm việc của nhân sự. Tiết kiệm và giảm chi phí cho việc quản lý nhân sự. Tạo kỹ năng làm việc cho nhân viên và nếu kết hợp tốt với phần mềm quản lý khách hàng VTTECH sẽ tạo ra một hệ thống trọn vẹn giữa nhân sự và khách hàng. 
► 
Đối với chấm công và tiền lương: Việc quản lý chấm công tiền lương tốt đồng nghĩa với việc nâng cao nâng suất lao động, tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận, tăng năng lực cạnh tranh

Nguồn : vttechsolution.com.vn