Quản lý Marketing

- Phần mềm quản lý marketing dành riêng cho nha khoa & thẩm mỹ được VTTECH thiết kế chuyên nghiệp, khả năng vận hành tối ưu

Sơ Lược

 VTTECH cung cấp các công cụ đặc biệt hữu dụng cho các yêu cầu đa dạng của marketing. Với phần mềm này, bạn có thể nâng cao năng suất và hiệu quả công việc kinh doanh. Xử lý dữ liệu khách hàng đồ sộ có thể rất khó khăn, nó có thể cản trở năng suật và hiệu suất làm việc của nhân viên telesale.

CHỨC NĂNG CHÍNH
Quản lý khuyến mãi

Quản lý chương trình khuyến mãi

Quản lý dự liệu từ facebook, dữ liệu offline, dữ liệu liên kiết website

Quản lý dự liệu từ facebook, dữ liệu offline, dữ liệu liên kiết website

Tiếp cận của đội ngũ telesale
-    Dữ liệu đươc đẩy vào hệ thống qua từng loại cụ thể, từ import từ quảng cáo social, đến tự động thông qua website. Hệ thống khách hàng được xác định rõ theo từng nguồn
-    
Dữ liệu được chia cho các telesale, để telesale có thể thao tác trên từng khách hàng và follow cho ra lịch hẹn
-    
Telesale theo dõi quá trình khách hàng đến chi nhánh, được tư vấn và sinh ra dịch vụ


Ticket quản lý hẹn

Ticket theo dõi tiến độ xử lý khách hàng

Đánh giá hiệu quả của telesale

Đánh giá hiệu quả của telesale

Nguồn : vttechsolution.com.vn