Hệ Thống Report

- Hệ thống báo cáo doanh thu lời lỗ chi tiết giúp cho người dùng dễ dàng nắm bắt hiệu suất công việc đồng thời đưa ra các tiêu chi, kế hoạch tốt hơn

  • Hệ thống báo cáo đầy đủ, chi tiết giúp các chủ spa & nha khoa giám sát các hoạt động tại cơ sở một cách toàn diện, giảm thiểu tiêu cực
  • Hệ thống report VTTECH cung cấp nhiều báo cáo tùy thuộc vào nhu cầu của từng đơn vị triển khai.

Điểm then chốt trong phần mềm: 
-    Báo cáo doanh thu, doanh số, lời lỗ theo từng kì, từng tuần, ngày hay theo quý của từng chi nhánh
-    Báo cáo công nợ khách hàng
-    Báo cáo độ hài lòng của khách hàng
-    Báo cáo hiệu quả chốt sale của tư vấn, điều trị của Bác Sĩ hoặc ktv/ trợ tá và chốt lịch hẹn của telesale
Báo cáo doanh thu lời - lỗ theo khách hàng mới và cũ

Báo cáo doanh thu lời - lỗ theo khách hàng mới và cũ

Báo cáo số liệu khách mới – cũBáo cáo số liệu khách mới – cũ

Báo cáo doanh thu theo biểu đồ

Báo cáo theo biểu đồ

 Hệ thống báo cáo chi tiết doanh thu, lời lỗ, công nợ, tỉ lệ chốt sale của từng nhân viên kinh doanh giúp chủ cơ sở nắm rõ tình hình và có phương án kịp thời.

Nguồn : vttechsolution.com.vn